De informatie op deze site is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene oriëntatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde modellen, kleuren en prijzen. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site, op de wijze en op het moment dat wij dit geschikt achten. De wijzigingen gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

Voorzover er links zijn opgenomen naar websites van derden is Hoveniersbedrijf Smakman niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Hovenierbedrijf Smakman. Alleen met een door Hoveniersbedrijf Smakman verstrekte schriftelijke toestemming mogen delen worden overgenomen, mits met bronvermelding ‘Hoveniersbedrijf Smakman’ inclusief een actieve link naar www.hoveniersbedrijfsmakman.nl.

Als u fouten aantreft op deze website, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze aan ons doorgeeft. Klik hier voor het contactformulier.

Privacy Statement
De door u ingevoerde gegevens voor de nieuwsbrief zullen op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan het daarvoor aangewezen doel. Onze website verzamelt gegevens met Google Analytics.